fúkaná celulózová

zatepľovanie celulózou

ohrieva dom, upokojuje interiér

Firma Thermodom ponúka jednu z najmodernejších metód zatepľovania podláh, stien a striech, ktorou je zatepľovanie celulózou.

Zatepľovanie celulózou spočíva vo fúkaní celulózových vláken do priečok budovy, ktoré chceme zatepliť. Hlavnou prednosťou tohto riešenia je predovšetkým vysoká efektivita, za ktorú vďačí fyzikálnym vlastnostiam celulózy. Jednou z nich je sypkosť, vďaka čomu materiál prenikne aj do ťažko prístupných miest.

Celulóza nielenže zatepľuje dom, ale takisto ho zvukovo izoluje, zlepšuje mikroklímu budovy a pomáha znížiť množstvo vodnej pary. Okrem toho má vysokú ohňovzdornosť, nedráždi pokožku a je 100% zložená z prírodných komponentov.

ČO TO JE CELULÓZA?

Celulóza sa vyrába z čistého vytriedeného recyklovaného papiera. Makulatúra, nasiaknutá zlúčeninami bóru zaisťujúcimi ochranu pred škodcami, ohňom, plesňou, a pod., nielenže sama nepodlieha biodegradácii, ale vďaka soliam bóru spomaľuje hnilobné procesy drevených konštrukcií. Celulóza je papier, ale vďaka impregnácii patrí tento materiál do kategórie nehorľavých látok, pri styku s ohňom zuhoľnatie a vytvorí tvrdú hmotu zabraňujúcu ďalšiemu šíreniu ohňa. Tento materiál je chránený vhodne vybranými inhibítormi a impregnáciou, vďaka čomu je vysokoohňovzdorný a zvukovo izoluje miestnosti. Vo výrobnej technológii je eliminovaný sklon k vlhnutiu, to znamená, že na rozdiel od napr. minerálnej vlny celulóza nestráca v okamihu zvlhnutia svoje tepelne izolačné schopnosti. Má schopnosť absorbovať a odvádzať vlhkosť a takisto ju odvádzať do miest, kde je jej koncentrácia nižšia. Celulózové vlákna vďaka svojej hygroskopickej schopnosti absorbujú vlhkosť z povrchu dreva, z vnútrajška miestností a z okolia a potom sa táto vlhkosť prostredníctvom veľkej plochy odparuje. Vďaka „dýchaniu“ celulózových vláken taká tepelná izolácia nevyžaduje použitie parozábrany.

Izolačný materiál vyrobený 100% z organických surovín je z biologicko-stavebného a ekologického hľadiska produktom mimoriadne šetrným k životnému prostrediu a jeho výroba nie je energeticky náročná.

POUŽITIE CELULÓZY:

 

Celulózová izolácia môže byť používaná na zateplenie podláh, stien a striech. Tvorí efektívny izolačný systém spĺňajúci najvyššie kvalitatívne požiadavky. Po celý rok zaisťuje komfortnú klímu v miestnostiach a výrazne znižuje náklady na kúrenie budovy. Celulózový izolačný materiál má nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti, ktorý predstavuje 0,039 W.m-1. Umožňuje absorbovanie a kontrolované odvádzanie vlhkosti.

Kontaktujte nás!

ZAISŤUJEME TEPLO… ZA DÔVERU!

 

sme na aukcii