PENY

Otvorená bunková štruktúra

najčastejšie používaná a najlepšia voľba, pokiaľ ide o zateplenie podkrovia.

Uzatvorená bunková štruktúra

štruktúra uzatvorenej bunky je najčastejšie najlepšia voľba, pokiaľ ide o zateplenie základov, stropov, stien alebo podzemných sietí.

Firma Thermodom ponúka dva druhy striekanej peny

Hlavným rozdielom medzi nimi je štruktúra peny meniaca ich prednosti a použitie. Striekaná izolačná pena je univerzálnym materiálom, ktorý je dostupný v rôznych variantoch s odlišnými fyzikálnymi vlastnosťami a hmotnosťou.

Ako odborníci v tejto oblasti vám pomôžeme spoznať a vybrať individuálne podľa vašich potrieb štruktúru príslušného typu, ktorá vám zaručí kvalitnú striekanú izoláciu.

Otvorená bunková štruktúra najčastejšie používaná a najlepšia voľba, pokiaľ ide o zateplenie podkrovia. O pene sa hovorí, že má otvorenú bunkovú štruktúru, pokiaľ otvorenú štruktúru má minimálne 90 % jej buniek. Pena s otvorenou štruktúrou buniek je mäkká striekaná izolačná pena vhodná predovšetkým pre použitie v interiéroch, napr. pre izoláciu stien, stropov a podkrovia a izoláciu medzi krokvami.

Uzatvorená bunková štruktúra – štruktúra uzatvorenej bunky je najčastejšie najlepšia voľba, pokiaľ ide o zateplenie základov, stropov, stien alebo podzemných sietí. Peny s uzatvorenou bunkovou štruktúrou sa vyznačujú vodovzdornosťou a nenasiakavosťou, čo umožňuje použitie tejto peny aj ako hydroizolačného materiálu.

ČO TO JE POLYURETÁNOVÁ PENA?

Polyuretán je materiálom všeobecne známym a používaným v chemickom, automobilovom alebo odevnom priemysle. Najpopulárnejšou formou tohto materiálu je pena, ktorá v závislosti od použitia môže mať formu od veľmi pružnej po veľmi tuhú až tvrdú.

Prvé inštalácie tuhej striekanej polyuretánovej peny boli vykonané v 50. rokoch minulého storočia a od toho času sa tento typ izolácie ukázal ako najlepší a najtrvanlivejší spôsob zateplenia.

Polyuretánová pena vzniká v dôsledku zmiešania dvoch zložiek, ktorými sú polyol (živica) a izokyanát (tužidlo). Zmiešané komponenty vytvárajú pod vplyvom tlaku vytvoreného v reaktore polyuretánovú penu nazývanú takisto PUR pena. Pena je aplikovaná na izolované prvky a vytvára izolačnú vrstvu. V okamihu zmiešania zložiek dôjde k prudkému nárastu objemu vznikajúcej vrstvy, výsledkom čoho je ideálne vyplnenie všetkých prázdnych a nedostupných priestorov. PUR penu možno používať vnútri stavebných objektov, ako aj vonku mimo tieto objekty

Naša firma ponúka zateplenie metódou nástreku polyuretánovej peny, ktorá je bezkonkurenčnou a modernou izolačnou metódou používanou v stavebníctve na celom svete.

V Poľsku stále viac investorov uznáva prednosti striekaných izolácií pred tradičnými izolačnými materiálmi vrátane minerálnej vlny. PUR pena predovšetkým:

 • má niekoľkonásobne vyšší tepelný odpor než: polystyrén, minerálna vlna, korok, drevovláknitá doska, drevo, plynobetón alebo tehla

 • nie je nasiakavá ani hygroskopická tak ako minerálna vlna

 • postupom času sa neovesí

 • pri zvýšenej teplote neoxiduje a nie je horľavá ako polystyrén

 • na spojoch nemá štrbiny vystavené pretečeniu

 • umožňuje difúziu vodnej pary z miestností, umožňuje „dýchanie“ priečky

 • jej fyzikálne parametre sa nemenia, zateplenie polyuretánovou penou je trvanlivé

 • zateplenie polyuretánovou penou spĺňa požiadavky štandardu energeticky úsporných a pasívnych stavieb

 • vyznačuje sa nízkymi hodnotami súčiniteľa tepelnej vodivosti,

 • znižuje sezónne požiadavky na odber energie na kúrenie budovy,

 • možno ju použiť na všetky suché a očistené podklady, napr. asfaltovú lepenku, eternit, betón, drevo, plech

 • polyuretánová pena má zvýšenú chemickú a biologickú odolnosť

 • je odolná voči agresívnemu chemickému prostrediu (odolná voči kyselinám, zásadám, priemyselným spalinám, minerálnym olejom, benzínu, motorovej nafte, rozpúšťadlám)

 • je chemicky inertná, netoxická, pri nástreku nevylučuje ostrý zápach a počas používania budovy je bez vône a zápachu, neobsahuje formaldehydy, oxid uhličitý ani iné nebezpečné plyny

 • polyuretánová pena je ekologická – môže mať priamy kontakt s potravinami, dokonale sa hodí na zateplenie hospodárskych budov, zateplenie kurníkov alebo chladiarní

 • nevyvoláva alergické reakcie u ľudí a zvierat (zateplenie kurníkov, zateplenie chlievov)

TECHNICKÉ PARAMETRE PUR PENY

Použitie PUR peny ako ochrannej vrstvy zaručuje:
– biologická odolnosť (okrem iného huby, plesne, hmyz a hlodavce)
– chemická odolnosť
– vysoká vodovzdornosť
– výborná ochrana pred koróziou
– veľmi dobrá zvuková izolácia
– bezpečná ochrana pred tzv. rosným bodom, a to nezávisle od ročnej doby

VLASTNOSTI PENY s otvorenou bunkovou štruktúrou:

Objemová hmotnosť [kg/m3] 10 +- 20 %
– Tepelná vodivosť λ 0,034-0,037 [W/mK] – Nasiakavosť vody pri čiastočnom ponorení ≤12 [kg/m2] – Obsah otvorených buniek [%] min. 90 PN – ISO 4590
– Klasifikácia reakcie na oheň: Trieda E PN-EN 13501-1+A1:2010 pre peny bez obloženia.
– Klasifikácia samozhášacej schopnosti: samozhášavá PN 88/C-89297
– Priepustnosť MU3 PN-EN 12086:2001

VLASTNOSTI PENY s uzatvorenou bunkovou štruktúrou:

Objemová hmotnosť [kg/m3] 37 +- 10 %
– Tepelná vodivosť λ 0,022 [W/mK] – Nasiakavosť vody po 28 dňoch pri celkovom ponorení ≤0,2 [%, v/v] PN-EN 12087:2000
– Zmena lineárnych rozmerov, %, po 48 hod. pri teplote + 70 °C a relatívnej vlhkosti 90 %, v smere:
– dĺžky a šírky ≤5 %
– hrúbky (smer expanzie peny vo forme) ≤4 %
– Obsah uzatvorených buniek [%] min. 90 PN – ISO 4590
– Klasifikácia reakcie na oheň: Trieda E reakcie na oheň PN-EN 13501-1:2007
– Klasifikácia samozhášacej schopnosti: samozhášavá PN-88/C-89297
– súčiniteľ difúzneho odporu vodnej pary [ μ ] 30 +- 10 PN-EN 12086:2001

 

 

POROVNANIE S INÝMI MATERIÁLMI

 

 

Kontaktujte nás!

ZAISŤUJEME TEPLO… ZA DÔVERU!

 

sme na aukcii